Julehjælpen.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Øster Allé 56, 1., 2100 København Ø - CVR 35555153

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.julehjaelpen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95737) og kontooverførsel (Reg. 0759 konto 3225583187).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte og hjælpe udsatte familier med børn, så de kan holde jul for deres børn. Der henvises til www.julehjaelpen.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05174