Julehjælp Struer Provsti

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Kirkegade 42, 7600 Struer - CVR 35271848

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier samt via plakater, annoncer og reklamer.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.761332) og kontooverførsel (Reg.7602 Konto 0001361894)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for julehjælp i Struer Provstis vedtægtsbestemte formål. At yde hjælp til betrængte familier og enlige. Yde støtte til betrængte med tilknytning til Folkekirken til fejring af Julen efter traditionerne. At støtte betrængte i forbindelse med konfirmationer. Deltagelse på sommerlejre, skoleophold og andre relevante formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03719