Jul på Odden

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Oddenvej 266, 4583 Sjællands Odde - CVR 37930164

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 61547)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af julestjerner til byens lygtepæle.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til opførsel af flagallé.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03409