Jordemødre for Ligeløn

13-09-2022

Kontaktoplysninger

Ove Billes Vej 10, 2300 København S - CVR 42541931

Indsamlingsperiode

Fra den 14. september 2021 til den 13. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 578381)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for understøtte Jordemødre for Ligeløns arbejde med kampagner og lignende, for at fremme ligeløn for jordemødre og ligeløn generelt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03877