JORDBRUGSFONDEN SAMSØKOLOGISK

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Alstrup 2, 8305 Samsø - CVR 36451270

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1781378)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opkøb af jord gennem Samsø Økojord A/S for omlægge jord på Samsø til økologi og bortforpagte til unge landmænd for nemmere generationsskifte og mere liv på landet.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til aktiekøb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03795