Johanniterhjælpen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lindholtvej 4, 4440 Mørkøv - CVR 35191801

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 41327) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 11547494)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04418