Jodis ApS

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Oliefabriksvej 61, 2770 Kastrup - CVR 40934847

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. jodisshoes.dk, www.jodisshoes.com)
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5470 Konto 0002904202)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for NGOen Gold Standards

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03306