Jerusalems Kirkens Menighed

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Stokhusgade 2, st., 1317 København K - CVR 13089418

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.jerusalemskirken.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.585965) og kontooverførsel (Reg.4180 Konto 4360105830)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fornyelse og renovering af vandinstal-lationer i Mulungwishi og omkringliggende landsbyer i den sydlige del af den Demokratiske Republik Congo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04209