Jasmin Aid

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Fuglebakkevej 104, 2. th., 8210 Aarhus V - CVR 39748762

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. jasminaid.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.76847) og kontooverførsel (Reg.9004 Konto 1120184322)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for syriske flygtninge samt fordrevne i flygtningelejrene. Dette ved bl.a. donationer til forældreløse børn samt familier i nød.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04384