JANEUS ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hjermvej 59, 7600 Struer - CVR 33764162

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5873 konto 54703431979).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for transport af ukrainske flygtninge fra Polen til Danmark, herunder forplejning under transporten.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til Hjælp Ukraine nu - https://www.help-ukraine.nu/.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Hjælp Ukraine nu - https://www.help-ukraine.nu/.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04749