ISLAMISK KULTUR- OG UNDERVISNINGSCENTER I DANMARK. DIKEV FONDEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bibliotekvej 68A, 2650 Hvidovre

www.dikev.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.dikev.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens formål: Fondens formål er at yde almen nyttig og almen velgørende støtte til kulturelle, sociale og undervisningsmæssige aktiviteter, herunder støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger, herunder private skoler, moskeer, forsamlingssteder og lignende, samt kulturelle foreninger. Fonden skal kunne opfylde sit formål fra egne, gennem køb erhvervede lokaler eller lejede lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00506