Islamisk Kultur Center

18-07-2022

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 3, 1665 København V - CVR 31337119.

Indsamlingsperiode

Fra den 19. juli 2021 til den 18. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.islamiskkulturcenter.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 33117)  og kontooverførsel (Reg. 2191 konto 6294207862).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for 3 større organisationer International Liability Association (iladernegi.org.tr), Diversity Farklilik Dernegi (diversitydernegi.org) og International Fraternity Association (ifa.org.tr.). Organisationerne hjælper de fattige mennesker i de forskellige lande, hvor de befinder sig.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. juli 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03764