INTERNATIONAL MEDICAL COOPERAT COMM

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 14, 2200 København N - CVR 30865219.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.imcc.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 73044) og kontooverførsel (reg. 8401, konto 1097833).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udvikle vore interne og externe aktiviteter i Danmark og i udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04795