International Børnesolidaritet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 41D, 1620 København V - CVR 17665235.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 380003).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte ekstremt socialt udsatte børn og unge i Bolivia, som gennem tryghed, organisering og styrkelse af selvværd får en stærkere stemme i deres samfund, demokratisk deltagelse og indflydelse på realiseringen af deres rettigheder

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04936