Intact Denmark

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Paltholmterrasserne 57D, 3520 Farum - CVR 35574123

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 69159) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12665253)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Intact Denmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03480