Innocent Orphan

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Stadionvej 79, 1. tv., 2600 Glostrup - CVR 34681813

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.30949) og kontooverførsel (Reg.1551 Konto 11263011)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Innocent Orphan vedtægtsbestemte formål:
At udleve udviklingsbistand og nødhjælp til Pakistan.
At udøve velgørende og almen gavnlig virksomhed i Danmark såvel som Pakistan.
At skabe en tryg og stabil hverdag for forældreløse børn, som fremmer foreningens formål, lokalt, regional, nationalt og internationalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04031