Ingeniører uden Grænser

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sankt Annæ Plads 16, 1250 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.iug.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Ingeniører Uden Grænsers over-ordnede formål om at hjælpe nødstedte i fattige lande og sikrer lokal forankring. Herunder at skaffe basale overlevelsesmuligheder og opbygge en fremtid for mennesker, der er ramt af katastrofer og fattigdom. IUG bygger skoler, sundhedsklinikker, udbedre veje og broer, skaffer rent vand og forbedre sanitære forhold og meget mere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00558