Indsamling Sofia

25-03-2022

Kontaktoplysninger

Villasmindevej 10, 5250 Odense SV - CVR 42255165

Indsamlingsperiode

Fra den 26. marts 2021 til den 25. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.337640) og kontooverførsel (Reg. 7681 Konto 0005436852)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for behandling af kræftsyg pige.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne i stedet doneres til velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03457