ImpactChurch

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lillevangsvej 15C, 4000 Roskilde - CVR 86327015

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og streaming på Zoom.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.15520) og kontooverførsel (Reg.8117 Konto 3578652)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04206