Iftin Organisation

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bogtrykkervej 36, 4. tv., 2400 København NV - CVR 34783012

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.iftin-kf.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5501 konto 3497964376) og mobile betalingsløsninger (NR: 773352).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for de fattigste og mest klimaudsatte i Somaliland kan overleve den vedvarende tørken. De penge vi samler ind går til mad og vand.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til samme formål men til færre mennesker.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til lignende formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til næste tørke katastrofe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05347.