IFEL specialsport

31-01-2022

Kontaktoplysninger

Rødovre Parkvej 401, 2610 Rødovre - CVR 35561242

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.specialsport.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 63070) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12897219) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og udvikling af organisationen IFEL specialsport. Herunder løn og administration.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til lignende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03253