IChange

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Havneparken 2, 7100 Vejle - CVR 35910549

Indsamlingsperiode

Fra den 6. april 2022 til den 30. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ichange.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 10167, 911144, 111744) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13445451).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at drifte organisationens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04871