Human Rights Watch Scandinavia

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Store Kannikestræde 10, 1169 København K - CVR 37009806

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hrw.org), online indsamlingsplatform og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.159325) og kontooverførsel (Reg. 2040 Konto 4396610626)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Human Rights Watch Scandinavia internationale arbejde, med fokus på at fremme og forsvare menneskerettigheder globalt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03581