HospiceSønderjylland

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hospicesønderjylland.dk)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7915 kontonr.: 1005109)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for jf. forretningsgang for HospiceSønderjyllands donationskonto – kaldet Sol-konto, anvendes gaver/donationer til:

  • Personaleudvikling
  • Personaleuddannelse
  • Sanselige værdier til glæde for patienter og pårørende
  • Udvikling/projekter

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05460