Hospice Forum Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hospiceforum.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger(MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for:

  • Udbredelse af kendskabet til Hospicetanken.
  • Forbedring af vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende.
  • Udvikling af den frivillige indsats på og ud fra hospicer i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00383