Hornbæk Handel

01-05-2022

Kontaktoplysninger

Nordre Strandvej 346D, 3100 Hornbæk - CVR 32249892

Indsamlingsperiode

Fra den 24. marts 2022 til den 1. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 905397) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 1163736).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til de Ukrainske flygtninge på det gamle plejehjem i Hornbæk med kontanter og andre fornødenheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04785