Hopes Foundation

25-03-2022

Kontaktoplysninger

Grænsevej 47, 2650 Hvidovre - CVR 33321686

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hopes.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 35000)  og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1185497).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hopes Foundations velgørende arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04556