Home - Start Odense

21-03-2022

Kontaktoplysninger

Seebladsgade 21, 5000 Odense C - 34112576

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2022 til den 13. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (odense.home-start.dk) sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 40197388 og 31685) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1513821).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organiseringen af indsatsen for Home-Start støtte til pressede sårbare småbørnsfamilier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04573