Home - Start Odense

14-02-2022

Kontaktoplysninger

Seebladsgade 21, 5000 Odense C - CVR 34112576

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2021 til den 14. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. odense.home-start.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 31685) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 0001513821)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den frivillige, sociale organisation, Home-Starts lokalafdeling i Odense, kaldet Home-Start Odense. Home-Start støtter pressede sårbare småbørnsfamilier ved at frivillige familievenner støtter i hjemmet 2 timer om ugen i mindst et halvt år. Midlerne bliver anvendt til organiseringen af indsatsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03273