Home-Start

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Sønder Allé 33, 8000 Aarhus C - CVR 32815820

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 451969) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0001080532).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til driften af Home-start Århus, herunder kurser til frivillige. Home-start Århus hjælper og støtter udsatte småbørnsfamilier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03389