Hørup Frivillige Brandværn

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Mjangvej 8, 6470 Sydals - CVR 32727182

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.804850) og kontooverførsel (Reg.5969 Konto 1052035)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hørup Frivillige Brandværn.

Indsamlingsområde

Hørup Sogn 6470 Sydals

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04231