Hjerteforeningens Børnefond Børnehjertefonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vognmagergade 7, 1120 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger  og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Hjerteforeningens formål, som er at støtte videnskabelig forskning i hjerte og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling, at forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter, at støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information, at varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse og behandling gen-nem sundhedspolitiske initiativer, information m.v. og at repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00479