Hjernetumorforeningen

11-07-2022

Kontaktoplysninger

Rebildparken 69, 9220 Aalborg Øst, CVR nummer 34667373

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2021 til den 11. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Hjernetumorforeningen samt aktiviteter som netværksgrupper, temamøder, seminarer og sociale arrangementer for patienter og pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03778