Hjerneskadeforeningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Amagerfælledvej 56A, 2300 København S

www.hjerneskadet.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjerneskadet.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.dk DrugStars, OK), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, indstik og annoncer i medlemsblade og tidsskrifter, presse/massemeddelelser, erhvervssamarbejder og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Hjerneskadeforeningens arbejde for at forebygge og bekæmpe følgerne af erhvervede hjerneskader samt yde støtte til hjerneskadede og deres pårørende. Herunder anvendes midlerne til specifikke aktiviteter for og tilbud til medlemmer, til overordnet drift af foreningen samt til videreudvikling af foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00501