Hjernesagen - Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hjernesagen.dk), online indsamlingsplatform (DrugStars, Betternow), sociale medier (Facebook, LinkedIn, Twitter), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for mennesker der rammes af blodprop eller blødning i hjernen deres pårørende. Herunder Forebyggelse, behandling, genoptræning, rehabilitering og støtte til hjerneskadede og deres pårørende.

Til forebyggelsesinitiativer, diverse medlemstilbud f.eks. rådgivning inden for social- og sundhedsområdet, fagkurser, medlems- og ferietilbud, oplysningsmateriale, temadage målrettet fagfolk, kampagner og lokale aktiviteter. Herunder medlems – og forebyggelsesaktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00324