Hjernerystelsesforeningen

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Vermlandsgade 51, 2300 København S - CVR 34775184

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.78550) og kontooverførsel (Reg.8493 Konto 4560194302)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af aktiviteter for personer der lever med hjernerystelse. Eks. mødegrupper, digitale platforme, foredrag, rådgivning og politikformulerende initiativer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04217