Hjernebarnet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Larsen Stevns Vej 6, 9310 Vodskov - CVR 32036333.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hjernebarnet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 824127) og kontooverførsel (reg. 9570, konto 13123667).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens juridiske/politiske arbejde samt arrangementer for medlemmerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04857