Hjælpeorganisationen Hearts & Hands

31-12-2022

Kontaktoplysninger

A.D. Jørgensens Vej 19, 1. tv., 2000 Frederiksberg - CVR 27485871

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.heartsandhands.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 68430) og kontooverførsel (Reg. 5381 konto 10398046).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for dækning af foreningens løbende udgifter, herunder hjemmeside, husleje, foredragshonorar m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04843