Hjælp til Maria og Adrians Shelter i Rumænien

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Teglværksbakken 34, 2900 Hellerup - CVR 41877499

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rumænskehunde.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13150168)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Hjælp til Maria og Adrians Shelter i Rumænien vedtægtsbestemte formål. Herunder til hundemad, dyrelægeregninger, adoption og transport af hunde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03182