HIV-DANMARK

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Forchhammersvej 18, 1920 Frederiksberg C - CVR 15921870

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.hiv-danmark.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5331 Konto 0000245672)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for HIV-Danmarks vedtægtsbestemte §2 formål:
”2.1 Foreningens formål er at støtte hiv-positive til at leve bedst muligt med deres diagnose samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve i overensstemmelse med egne evner og behov samt at støtte hiv-positives pårørende og efterladte.
2.2 FORMÅLET SØGES OPNÅET VED AT:
2.2.1 støtte den enkelte til at genfinde egne ressourcer,
2.2.2 motivere til et aktivt og socialt liv,
2.2.3 styrke og udbygge personlige netværk,
2.2.4 bekæmpe fordomme og arbejde for åbenhed gennem tryghed og viden,
2.2.5 sikre og varetage hiv-positives rettigheder og retsstilling,
2.2.6 forebygge diskrimination,
2.2.7 forebygge smittespredning og fremme fysisk, mental, social, og seksuel trivsel samt forebygge særlige sundhedsproblemer hos hiv-positive,
2.2.8 udveksle erfaringer imellem hiv-positive, deres organisation og andre organisationer, der beskæftiger sig med hiv og aids, samt oplyse om hinandens arbejde.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04305