High5girls

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Fredericiavej 57A, 3000 Helsingør - CVR 40075720

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5050 Konto 1697002)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Camps og aktiviteter for piger 13-19 år inden for STEM Science Technology Engineering Mathematics.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04143