HIF FODBOLDS VENNER

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Matrosvænget 194, 6710 Esbjerg V - CVR 17873490

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.7780 Konto 6455406)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03585