HERLUFSHOLMS GODS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Herlufsholm Alle 170, 4700 Næstved - CVR 85896318

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.herlufsholm.dk, alumni.herlufsholm.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.129850)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Herlufsholm skoles udvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04153