Heritage International

19-09-2022

Kontaktoplysninger

Oberst Kochs Alle 33, 2770 Kastrup - CVR 35179097

Indsamlingsperiode

Fra den 20. september 2021 til den 19. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.heritageint.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.47304) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 11581935)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Heritage Internationals arbejde i Danmark og i udlandet. Herunder velgørende arbejde og projekter i udlandet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03913