Herfølge Folkeskov Præsteskoven

19-06-2022

Kontaktoplysninger

Holmebækvej 10, 4681 Herfølge - CVR 42426032.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2021 til den 19. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7316 konto 0001051203) og MobilePay (nr. 676300).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bevarelse af Præsteskoven i Herfølge.
I tilfælde af at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til bevarelse af truet natur i Køge Kommune.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at udvikle Præsteskovens biodiversitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03703