HERBERGET HIMMELEKSPRESSEN VASBYGADE 40, 2450 KØBENHAVN SV

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Achilles Alle 17B, 2650 Hvidovre CVR 63581011

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.himmelekspressen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.321676) og kontooverførsel (Reg.3001 Konto 12345010)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for faciliteter for hjemløse mænd, så de kan få vederlagsfrit kost og logi i fondens faste ejendom Himmelekspressen samt hjælp til personligt hygiejne og beklædning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03816