Helping Hand

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Sigridsvej 35, 2. th., 8220 Brabrand - CVR 38045105

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.48115) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 0001019712)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for, at børn i Palæstina får deres basale rettigheder opfyldt, herunder retten til skolegang, sund og leg

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04584