Help Villum

19-01-2022

Kontaktoplysninger

Svanevej 5, 3060 Espergærde - CVR 41985887

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2021 til den 19. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.helpvillum.com, www.hjælpvillum.dk), online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5494 Konto 0939294)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Villums kræftbehandling. Herunder behandling, hjælpemidler, befordring, ophold, forplejning og almindelig pleje samt økonomisk supplering af tabt indkomst i forbindelse med orlov.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til familien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03210