HELP int.

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Døesvej 1, 7500 Holstebro - CVR 35716386

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.12555) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13188653)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes ubeskåret til fordel for humanitær hjælp, drift og vedligehold af klinik, samt til udgifter til eventuelle forsendelser af udstyr til en lægeklinik i Nigeria som HELP lnt. Driver.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04155