Hellig Kors Klosters Fond

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Lemvej 19, 6940 Lem St - CVR 30814649

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul, mails og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.711336) og kontooverførsel (Reg.7670 Konto 7101210)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse/renovering og drift af bygninger tilhørende Fonden og dertil knyttede aktiviteter.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet stilles til disposition for tilbagebetaling til donorer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04315